COM PUC COMBATRE ELS RUMORS?

Deus tindre en compte que, sigam conscients o no, totes les persones som portadores d’estereotips i prejudicis cap a altres grups socials i que podem caure en percepcions i avaluacions esbiaixades sobre altres col·lectius per reafirmar el que pensem.

Per això, deus elegir el moment adequat, utilitzar l’empatia i l’assertivitat amb les persones amb les quals parles, per entaular un diàleg obert que faja possible l’enriquiment i canvi mutu. Al mateix temps has de tindre en compte que els canvis en este camp són molt difícils d’assolir a curt termini, per la qual cosa hauràs de moderar les teues expectatives a l’hora de plantejar-se els resultats de les teues accions.

TROBAR EL MOMENT:

Avaluar si disposem de temps per iniciar la conversa.

Decidir si ens trobem en un entorn adequat per tindre la conversa.

MOSTRAR RESPECTE:

Degam estar disposat a escolar els arguments de l’altra persona.

Acabar la conversa de una forma còmoda per a què així l’altra persona puga reflexionar sobre el que hem parlat.

VALORAR A L’ALTRA PERSONA:

Els recursos tenen que veure amb les preocupacions i les pors de la persona.

S’ha d’intentar entendre i reconèixer les inquietuds de l’altra persona per conseguir una millor receptivitat.

ESCOLTAR ACTIVAMENT:

L’escolat activa ajuda a comprendre els pensaments, sentiments i accions de l’altra persona i a donar-li un sentit al que ens diu.

No interrompes ni parles per damunt de l’altra persona. Per escoltar hi ha que deixar parlar.

Fes preguntes.

CAPTAR LA SEUA ATENCIÓ:

Deus d’utilitzar un llenguatge proper. Els teus arguments deuen de ser curts i clars.

Es recomanable utilitzar exemples reals i propers.

MANTINDRE LA CALMA:

Una actitud positiva afavoreix l’èxit del diàleg. Domina les teues emocions i aporta respostes serenes.

Si veus que no pots controlar-te, és millor no continuar amb la conversa, acaba-la de la millor manera i busca altre moment per continuar-la.

ACÍ TROBARÀS EINES PER COMBATRE ELS RUMORS

FORMES PAR D’ALGUNA ASSOCIACIÓ?

FES-TE AGENT ANTIRUMOR

Un agent antirumor és una persona que, a la seua comunitat, a la seua organització o en un context interpersonal, combat activament els rumors.

L’objectiu d’un agent antirumor és acompanyar a les persones del nostre entorn a que es qüestionen la informació que els arriba i no es deixa dur. Per això, és fonamental tindre una comunicació eficaç a través del diàleg.

Si vols convertir-te en un agent antirumor, és necessari que treballes les següents habilitats:

Comprendre la perspectiva de la diversitat humana afirmativa i manejar conceptes bàsics en interculturalitat i migracions.

Aprendre a treballar en programes d’intervenció en la teua comunitat, organitzacions, etc. recopilant informació d’eixos contextos.

Reconèixer els processos psicològics i socials que participen en la creació, manteniment i difusió dels rumors.

Comunicar de forma fluida, sincera i influent per abordar els distints rumors, tant en el cara a cara, a nivell grupal (en grups d’ames de casa, per exemple), organitzatiu (ONGs, centres escolars, etc.) o comunitaris (el teu barri, municipi, etc.). Per això és necessari empatia, escoltar activament, la comunicació no verbal i que controles la situació i els temps.

També poden ser-te d’utilitat habilitats bàsiques en el manejo de dinàmiques de grups, encara que sempre és millor comptar amb assessorament professional.