La situació educativa de l’alumnat gitano a Espanya. Fundación Secretariado Gitano

Al llarg d’aquest estudi, la Fundación Secretariado Gitano analitza la situació educativa de l’alumnat gitano a Espanya comparant-la amb les dades obtingudes l’any 2012 i amb la situació de l’alumnat general a Espanya.

Aquesta anàlisi ens ofereix una clara radiografia de la situació educativa. Des de l’inici de la vida educativa s’observa una bretxa de desigualtat respecte a les dades de la societat en general que a poc a poc embolica a l’alumnat gitano en el desavantatge i el fracàs educatiu.